ஒக்ரோபர், 2008 க்கான தொகுப்பு

எதற்காக..!!

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

எதற்காகப் பிறந்தேன்
என்று தெரியவில்லை
அன்பு செலுத்த மறக்கும்

உனக்கு அன்பு செலுத்தவா?

நம்பிக்கையில்லாத உன் வாழ்வில்
நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்று
வாழ்ந்து காட்டவா?

யாருக்காகவும் இதுவரை கண்ணீர் வடித்ததில்லை
கல்மனம் கொண்ட உனக்காக
கண்ணீர் வடிக்கவா?

என் எதிர்காலத்திற்காக
கடவுளை வணங்கியதில்லை
உன் எதிர்காலம் நன்றாக
அமைய கடவுளை வணங்கவா?

இது என் காதலின் ஆரம்பமா?
இல்லை என் அன்பின் இறுதியா?

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

Advertisements

உன்னை மறக்க தெரியாதே

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

உன்னை மறந்தால் மறுபடி நினைப்பேனா?
தெரியவில்லை…
எனக்குதான் உன்னை மறக்கவேத் தெரியாதே!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

நீ

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

நீ
நீ எனக்கில்லை என்றாலும்
என்னிடம் இருப்பதெல்லாம்
நீதான்

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

நம்ப முடியவில்லை

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

உனது பார்வைகள்…..!
உனது சிரிப்புக்கள்…..!
உனது பேச்சுக்கள்…..!
உனது ஸ்பரிஸங்கள்…..!
உனது கோபங்கள்…..!
உனது சீண்டல்கள்…..!
உனது சில்மிஷங்கள்…..!
உனது தீண்டல்கள்…..!
உனது முத்தங்கள்…..!
உனது அணைப்புக்கள்…..!
உனது காதல்……!
அனைத்தும் நடிப்பா நம்ப முடியவில்லை என்னால்…..!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

நட்பு

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

காரணம் இல்லாமல் கலைந்து போக
இது கனவும் இல்லை…..
காரணம் சொல்லி பிரிந்துபோக
அது காதலும் இல்லை
உயிர் உள்ளவரை இருக்கும்
நமது நட்பு அது…!!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

என்னவளே!

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

என்னவளே! விலகி சென்றாய் என்றிருந்தேன்.
ஆனால், நீயோ விட்டு அல்லவா, சென்றிருக்கிறாய்
என்னிடத்தில் உன்னை……….!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

என் உயிர்

Posted in Uncategorized on ஒக்ரோபர் 14, 2008 by suthanx

மரண தண்டனையாய்
உன் பிரிவு என்னை தாக்கும் போது…!
எப்படி புரிய வைப்பேன் என் உயிர் நீ என்று..!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com