திசெம்பர், 2007 க்கான தொகுப்பு

என் கடைசி ஆசை…!

Posted in *!என் கடைசி ஆசை!* on திசெம்பர் 6, 2007 by suthanx

என் கடைசி ஆசை…!

நான் இறந்து விட்ட பிறகு..!

என் இதயத்தை எடுத்து இதயமே இல்லாத

என் காதலிக்கு கொடுங்கள்…!

என்றும் காதலுடன் த.சுதன்.
suthan_tl@hotmail.com

Advertisements